Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Voiceovercollege

(Scroll naar beneden voor de voorwaarden van onze jubileum aanbiedingen)

Om onduidelijkheden en vervelende situaties te voorkomen hebben wij algemene voorwaarden opgesteld, waar wij ons ook aan houden. Hiermee beschermen wij onszelf en onze cursisten. Iedereen die zich opgeeft en/of deelneemt aan/voor een workshop, privéles of cursus van het Voiceovercollege gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. 

1. Lesgelden dienen voor aanvang van een workshop/ cursus worden voldaan via de door ons gestuurde factuur.

2. Indien het lesgeld niet is ontvangen voor aanvang van de cursus/ workshop, kan je de cursus/workshop niet bijwonen. Zonder op tijd af te melden – * binnen 48 uur na bevestiging van je inschrijving – blijf je ons het lesgeld wel schuldig!

3. Een afzegging dient binnen 48 uur nadat deelname door ons * bevestigd is, te gebeuren. Bevestiging van je inschrijving gebeurt door het Voiceovercollege ná aanmelding van de deelnemer – tenzij anders afgesproken. Bevestiging kan via de mail, per post en telefonisch. Zeg je niet af binnen 48 uur na *bevestiging van je inschrijving, dan ben je het volledige lesgeld aan ons verschuldigd.

4. Je kunt pas meedoen aan één van onze cursussen als je betaling bij ons binnen is.

5. Is een opgave binnen 24 uur na start van een workshop of cursus gedaan, dan is bovenstaande niet geldig en is afzeggen niet meer mogelijk. Je blijft het volledige lesgeld dan aan ons verschuldigd.

6. Betalen in termijnen is mogelijk. Echter alleen na overleg en met toestemming van het Voiceovercollege. Wij waarderen het enorm als je dit direct bij je opgave ter sprake brengt. Betaling in termijnen kan niet via de online boeken pagina.

7. Ook de zomercursus kan in termijnen worden betaald. Wel moet de laatste termijn voor aanvang van de cursus zijn voldaan.

8. Als je hebt gekozen voor het betalen in termijnen blijf je ons het hele cursusbedrag verschuldigd. Ook als je onverhoopt besluit voortijdig te stoppen met de cursus.

9. Alle prijzen op de website zijn inclusief 21%BTW. In enkele gevallen worden de prijzen op de website exclusief btw weergegeven. Alle afspraken die met cursisten individueel of als groep gemaakt worden, mondeling en/of schriftelijk, zijn echter inclusief BTW.

10. Ziekte is geen geldige reden voor teruggave van het cursusgeld/workshopgeld.

11. Als een les door ziekte van de docent uitvalt moeten wij die op een andere datum inhalen of een vervangende docent inschakelen.

12. Als een les, workshop of cursus door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan, dan zal het Voiceovercollege de deelnemer hiervan op de hoogte stellen en alternatieven aanbieden. Dit kunnen zijn:  1: het geven van de les, workshop of cursus online d.m.v. videobellen. 2: een alternatieve locatie. 3: Een alternatieve datum en tijd. Hiermee laat het Voiceovercollege zien dat het haar uiterste best doet om de les, workshop of cursus door te laten gaan. Als een deelnemer na het aanbieden van twee alternatieven afziet van deelname, blijft deze betalings-plichtig.

13. Het is voor studenten niet toegestaan anderen mee te nemen naar de cursus.

14. Om anderen niet te storen moet iedereen 10 minuten voor aanvang van de les, workshop aanwezig zijn.

15. Bel netjes af als je tijdens de cursus een les niet kan bijwonen.

16. Het is niet mogelijk een gemiste les op een later tijdstip in te halen. Ook het gemiste huiswerk zal niet door de docent worden beoordeeld.

17. Wij hebben de privacy van onze leerlingen en docenten hoog in het vaandel staan. Daarom is het niet toegestaan een (online) les te filmen, op te nemen, of geluidsopnames te maken.

18. Indien iemand zich niet houdt aan de algemene betalingstermijn van 14 dagen of aan de afgesproken betalingsdatums in het geval van betaling in termijnen, ontvangt hij/zij een eerste herinnering. De kans wordt geboden om binnen 7 werkdagen na de datum van de 1e herinnering de factuur / betaling alsnog te voldoen: Bij uitblijven van betaling na de 1e herinnering: ** onder aan deze mail!

19. De deelnemer is financieel aansprakelijk voor iedere schade die hij/zij veroorzaakt aan inboedel van de leslocatie.

20. De deelnemer is financieel aansprakelijk voor iedere schade die hij/zij veroorzaakt aan de audio-apparatuur en andere apparatuur en benodigdheden die tijdens workshops en cursussen worden gebruikt.

21. Deelnemers die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs worden niet toegelaten bij een workshop of cursus.

22. Het volgen van één of meerdere cursussen van Het Voiceovercollege geeft geen garantie voor het krijgen van opdrachten.

23. Het Voiceovercollege maakt onderdeel uit van Westerhonk BV.

24. Wij gaan niet in discussie over onze algemene voorwaarden.

*
Met ‘bevestiging van deelname’ wordt bedoeld: Een bevestiging van onze kant dat iemand zich heeft aangemeld en dat die persoon mee gaat doen aan de cursus of workshop van zijn/haar keuze. Die bevestiging kan gaan via: telefoon, mail of brief.

**
Als u niet betaalt binnen 7 werkdagen na versturing van de 1e betalingsherinnering, dan ontvangt u van ons een 2e en tevens laatste betaalherinnering. Omdat wij in dat geval aanzienlijk meer kosten maken dan gepland, brengen wij €75,- administratiekosten in rekening bij de tweede betaalherinnering. Mocht ook dan de betaling uitblijven, dan zullen wij de incasso overdragen aan een externe partij. Alle kosten daarvan zijn voor uw rekening.

Voorwaarden voor de jubileum Aanbiedingen van het Voiceovercollege

de aktie: 2 deelnemers voor de prijs van 1: Basiscursus Stemacteren.

 1. Aanbiedingsperiode
  • Deze aanbieding is geldig voor inschrijvingen gedaan vanaf 14 mei 2024 tot 31 mei 2024. En uitsluitend zover de voorraad strekt. Indien de juni-cursus vol zit stopt de aktie.
 2. Deelnemers
  • Deze aanbieding geldt uitsluitend voor twee personen die zich samen voor de basiscursus stemacteren inschrijven.
  • Beide deelnemers moeten zich tegelijkertijd inschrijven om in aanmerking te komen voor de aanbieding.
 3. Kosten
  • Bij deelname van twee personen aan de basiscursus stemacteren, dient slechts voor één persoon het volledige cursusgeld te worden voldaan. De tweede persoon kan deelnemen zonder bijkomende kosten.
 4. Annuleringsbeleid
  • Indien één van de twee ingeschreven personen besluit te annuleren, vervalt de aanbieding automatisch. De overblijvende deelnemer zal dan het volledige cursusgeld moeten betalen.
  • Annulering kan alleen binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste cursusdag, welke is op 1 juni 2024. Zie voor annuleren de algemene voorwaarden op deze pagina.
 5. Niet-overdraagbaarheid
  • Deze aanbieding is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Ingeschreven deelnemers kunnen niet worden vervangen door andere personen eenmaal de cursus is begonnen.
 6. Beperkte beschikbaarheid
  • De aanbieding is onderhevig aan beschikbaarheid van plaatsen in de cursus en kan worden ingetrokken of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 7. Overige voorwaarden
  • Deze promotie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen.
  • Naast de voorwaarden voor deze specifieke aktie, houden wij ten allen tijden vast aan onze algemene voorwaarden